onsdag 21 december 2011

Paniklösning

Igår hölls möte för gymnasieskolans personal om den alvariga ekonomiska situationen som gymnasieskolorna i Örebro befinner sig i. Jag var inte där men läser i NA och situationen är jag väl insatt i. Visst är det ett bekymmersamt läge och visst behöver vi göra en hel del i Örebro för att reda i ekonomi och lokalsituationen. Vad som förvånar mig är att den politiska majoriteten kommunicerar i frågan som om detta är något nytt.

Jag vet att det finns de som anser att förvaltning och politik vaknade sent beträffande vikande elevkullar men frågan diskuterades under hela förra mandatperioden och det gjordes en lokalutredning. Så frågan är inte ny. Den vikande ekonomin för gymnasieförvaltningen i Örebro är ny men alla som är insatta vet att signalerna om ett minus i ekonomin kom redan före sommaren – efter november var detta minus på 16 miljoner…

Det fanns en plan för utträde ur lokaler för den kommunala gymnasieskolan i Örebro. Denna plan valde S att gå ifrån. Det fanns signaler om dålig ekonomi redan i maj. De signalerna valde S att inte göra något åt.

Agerar man som den S-ledda majoriteten gjort sätter man sig i en besvärlig situation. Då blir det väldigt ofta panik. Då blir det, som i detta fall, dåliga lösningar som presenteras. Att vi andra reagerar är inte konstigt.

S sviker sina löften från valet, de har ingen som helst dialog med någon och de hanterar den kommunala ekonomin ovarsamt. Det är inte bra och det är det oppositionens ansvar att berätta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar