fredag 23 december 2011

Förutsättningslös diskussion?

Sent om sider bjuder nu S in till dialog om lokalsituationen för gymnasieskolorna i Örebro. Det är bra även om vi inte än vet hur förutsättningslös diskussionen kommer tillåtas att vara. Jag tror ingen av oss i oppositionen är intresserad om vissa lokaler fredas från diskussion...

Jag blir dock minst sagt förundrad över Thomas Esbjörnssons resonemang i radion om att vi i oppositionen inte insett att lokaler behöver lämnas. Det var ju detta hela diskussionen i valrörelsen handlade om! Vi frågade hela tiden hur de tänkte lösa lokalfrågan eftersom de inte ville lämna lokalerna på Rudbecksskolan. Vi har i gymnasienämnden sedan i somras ifrågasatt bristen på handlingskraft vilket Esbjörnsson borde vara informerad om.

Jag har många gånger kritiserat majoritetens hantering av WUC, idag gör även flera statsvetare det på NA debatt. Om nu Esbjörnsson m.fl. är beredda att tänka om välkomnar vi det. Om det finns vilja till en öppen diskussion där alla lokaler utreds är vi med och är beredda att ta vår del av ansvaret för Örebros bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar