söndag 18 december 2011

En politik för äldre

Vi moderater har under hösten bedrivit två kampanjer i Örebro. En där vi har frågat Örebroarna om skolan och en där vi frågat om äldreomsorgen. Syften är att ta del av det som människor upplever som problem men också höra hur de vill ha det i dessa viktiga välfärdsfrågor.

För moderaterna i Örebro är arbetet med förnyelse av vår politik viktig och för att det ska bli på allvar vill vi grundligt ta del människors åsikter. Dessa ska vi sammanställa och ha med när vi omformulerar vår politik inför valet 2014.

De Örebroare som vi hittills hunnit prata med om skolan tycker att det är viktigt med mindre klasser och fler lärare. De vill också att mer gör för att stärka arbetet mot mobbning och att ordning och reda är en del i att höjda resultat i skolan.

I samtalen om äldreomsorgen har vi ställt frågor om vardagen för våra äldre och hur den blir tryggare. Här finns det många som anser att ensamheten är ett stort problem och att bryta den är av stor betydelse för att äldre ska få ett bättre liv. Mer personal som har tid med de äldre efterfrågas och vettig sysselsättning på våra äldreboenden. Mycket handlar om trygghet. Både att de äldre känner sig trygga men också att anhöriga är trygga i att en bra omsorg ges.

Tryggheten för våra äldre debatteras även på riksnivå och i veckan kom besked från regeringen att 1,1 miljarder satsas på att utveckla vården och omsorgen av de mest sjuka äldre. Det är viktigt att öka tryggheten för äldre människor som kommer i kontakt med vården. I detta ingår att förbättra samverkan mellan vård och omsorg kring den enskilde människan och att förenkla vårdstrukturen.

Satsningarna nationellt är bra men vi måste följa och ta ansvar med kommunala insatser. Inför 2012 drar majoriteten i Örebro ner på välfärden för våra äldre vilket vi reserverar oss emot. Vi behåller pengarna till välfärden och drar istället ner på pengarna till politik och betong. För oss är det viktigaste att vi värnar en värdig omsorg till våra äldre. Jag anser att man kan mäta välfärden i ett samhälles efter förmågan att ta hand om sina äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar