torsdag 29 december 2011

Diskussionen fortsätter

Debatten om nedläggningen av WUC fortsätter på NA:s debattsidor och det är endast majoritetens inlägg som saknas… Jag tror att S gjorde en stor missbedömning av effekten av detta beslut. De trodde nog inte att reaktionen skulle bli så total. Elever och lärare med kloka argument som protesterar och vi i oppositionen som är allt annat än tysta.

Det har bjudits in till dialog men inget svar har kommit på huruvida hela paketet (alla gymnasieskolans lokaler) kan diskuteras eller inte. Men det är ju Jul och visst ska vi vara lediga och inte hasta fram svar på några frågor…

Idag skriver Björn Tolgfors, lärare på WUC, om hur bra lokalerna är för gymnasieverksamhet och att skolan ligger väl framme i sitt pedagogiska arbete. Detta kan jag vittna om då jag tagit del av Tema-programmets speciella utformning som är helt suveränt. Visst kan pedagogiken fortsätta på en ny skola men jag tror att mycket sitter i helheten. Det är lokaler, lärarkår, ledning, stämning och det arbete man gör tillsammans som formar en bra skola. På WUC pratar många om mixen av elever, åldrar och program som tillför mycket.

Igår skrev Pär Beckman, lärare på vård och omsorgsprogrammet, om hur illa beslutet kommer slå mot just vård och omsorgsutbildningen. Det programmet får vara kvar men som ensamt gymnasieprogram kommer det inte vara attraktivt. Elever söker inte bara ett program, de söker också en skola och helheten ska vara attraktiv. Att söka en skola där det endast finns ett fåtal gymnasieelever lockar inte det antal elever som vi alla önskar ska gå just vård- och omsorgsprogrammet. Detta kommer att slå hårt mot en yrkeskår som skriker efter arbetskraft.

Gymnasieskolan lever i en konkurrensutsatt verklighet. I detta gäller det att vara effektiv, se långsiktigt och göra förändringar som lockar till sig elever. Den turbulens som Örebros socialdemokrater har försatt den kommunala gymnasieskolan i gynnar inte någon!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar