måndag 2 januari 2012

En bra skola satsar på sina lärare

Idag svarar jag på NA åsikter Calle Bergström som i en artikel den 28/12 ställde följande fråga till moderaterna i Örebro Kommun: håller ni med Hanif Bali (moderat Riksdagsledamot) om att lärare är en bortskämd yrkeskår? (Hanif har tydligen haft detta inlägg på Twitter.) Svaret är nej.

Vi anser att lärarkåren många gånger är styvmoderligt behandlad med sina jämförelsevis låga löner, höga krav och många gånger hopplösa arbetssituation. Allt detta definierar jag som långt ifrån bortskämd. Vi vet att en bra lärare kan göra stordåd i ett klassrum och är det är av yttersta vikt att lärare kontinuerligt får vidareutbildning, ges möjlighet att påverka sin arbetssituation och har en skolledning som tar sig tid till pedagogiskt ledarskap.

För moderaterna i Örebro är skolan en av de viktigaste framtidsfrågorna. Därför har vi sagt nej till den S-ledda majoritetens neddragningar i Örebros skolor under 2012. Vi prioriterar skolan före betong och anser att skolan ska få behålla sina pengar och ge alla barn och ungdomar den skolgång de har rätt till. Skolan ska ha förmågan att anpassa undervisningen efter varje elev och till detta krävs bra lärare.

Under 2011 har en hel del förändringar genomförts i den svenska skolan i syfte att lyfta kunskapen, exempelvis ny skollag och en ny lärarutbildning. Vi måste komma bort ifrån flumskolan och tillbaka till en skola där allt kretsar kring att förbereda eleverna för livet och ge dem den kunskap de behöver. I den resan är lärarkåren den viktigaste resursen vi har.

Att premiera bra lärare och stötta de som behöver utvecklas är viktiga arbetsuppgifter för våra skolledare. I den nya skollagen har rektorer större ansvar för det pedagogiska ledarskapet vilket innebär att de nu i större utsträckning måste vara ute och se hur det fungerar i skolan. Det är bra både för lärare och för elever.

1 kommentar:

  1. Det är mycket viktigt nu när vi fått en ny läroplan i skolan att vi får chansen att arbeta med den så att vi kan det utan och innan. Vi måste få tid till att tillägna oss den på ett bra sätt. Eleverna är värda pedagoger som är väl insatta och kunniga i de de undervisar i. Ett sätt att få skickliga pedagoger till skolan är naturligtvis en bra lön som gör att det är rimligt att studera ett antal år med studielån. Det känns inte kul att läsa flera år och sedan inte få en lön som visar detta. Det är även viktigt att vi lärare får möjligheter att använda oss av olika pedagogiska hjälpmedel i undervisningen för att alla elever ska få en chans att uppfylla kunskapskraven. Vi kan då inte svälja alla nedskärningar som har skett i skolans värld. Vi måste få en rimlig chans att stötta alla elever. Det går inte när klasserna blir större och större...

    SvaraRadera