torsdag 12 januari 2012

S tar beslut utan underlag

Att Örebros gymnasieskolor har för mycket lokaler har sedan flera år varit en bekymmersam fråga för skolpolitiker, skolpersonal, elever och kommunala tjänstemän. Lokaler som står tomma och kostar pengar när elevkullarna sjunker bidrar till att vi inte kan satsa på kunskapen i skolan. Socialdemokraterna har varit väl medvetna om denna situation men gick ändå till val på att ingen gymnasieskola skulle läggas ner.

Sedan 1:a juli har Socialdemokraterna styrt Örebro kommun och under den perioden har ekonomin i Gymnasieförvaltningen med rask takt försämrats och elevunderlaget fortsatt att minska. Den genomgripande utredningen som S tidigare efterfrågat i diskussionen kring gymnasieskolans lokaler har inte genomförts. Istället stoppades i september utredningen om Framtidens gymnasium i Kommunstyrelsen och skickades till Programnämnden varefter inget om den har hörts. Under hela sju månader efter valet ger majoriteten inga besked och inget initiativ till dialog om lokaler tas.

Helt plötsligt, två veckor före Jul, ges besked att Wadköpings utbildningscentrum ska läggas ned. Nu har Socialdemokraterna väldigt bråttom och det behövs ingen grundlig utredning, WUC ska läggas ned utan vidare eftertanke.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Gymnasienämndens ordförande Dennis Begic (S) och ser fram emot en intressant debatt på nästa Kommunfullmäktige.

- Varför har ni inte gjort den genomgripande utredning om gymnasieskolorna som ni själva efterfrågade 2010?

- Varför har det tagit hela sju månader för er att komma fram till ett besked om lokaler?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar