torsdag 19 januari 2012

Märkligt beslut

Jag är imponerad av det engagemang som eleverna på Wadköpings utbildningscentrum, WUC, visar för sin skola, men jag är inte förvånad. WUC är Örebros bästa gymnasieskola med spännande pedagogik, moderna lokaler och den gymnasieskola som skolinspektionen är mest nöjd med.

WUC är en väl fungerande gymnasieskola med ordning och reda på ekonomin. Skolan har flexibla, nyrenoverade lokaler som är anpassade för funktionsnedsatta elevers behov. Det finns specialpedagogisk kompetens för elever med Asberger eller autism samt en mångfald av praktiska och teoretiska linjer. På WUC utbildas framtidens samhällsbärare av pedagoger i toppklass. Utan dem skulle Örebro stanna. Thomas Esbjörnsson skriver i sin artikel i NA den 151, att han vill spara på lokaler istället för lärare, men en jämförelse av gymnasieskolornas kostnader för lokaler visar att WUC har lägst kostnad per kvadratmeter.

Det är ännu oklart hur gymnasieskolans ekonomi blir bättre genom att man gör sig av med de billigaste lokalerna. Överhuvudtaget är hela nedläggningsbeslutet av WUC väldigt märkligt. Det är ett beslut som fattats bakom stängda dörrar, av bland annat Esbjörnsson, och Örebroarna väntar fortfarande på svaret på frågan varför just WUC ska läggas ner.

Det är sant som Esbjörnsson skriver att gymnasieskolans totala verksamhet i Örebro under lång tid har dragits med svåra ekonomiska problem. Det vet både moderaterna och socialdemokraterna. Därför menar vi att det behöver göras en ordentlig utredning av gymnasieverksamheten som helhet, där andra alternativa lokalreduceringar inom gymnasieförvaltningen tas fram och förutsättningslöst diskuteras.

När politiker gör upp i skuggorna och lägger ner skolor nyckfullt och godtyckligt hotas välfärden. Det som nu händer med WUC visar att varken lärare eller elever kan vara säkra på att deras skola får vara kvar bara för att alla gör ett bra jobb. Det prejudikat som nu sätts kommer att skapa oro i alla Örebros skolor.

Moderaterna vill ta ansvar men säger bestämt nej till ansvarslösa beslut. Vi vill utveckla, inte avveckla, WUC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar