fredag 13 januari 2012

Titta på helheten

Idag skriver ännu en lärare, denna gång Leif Wester lärare på Tullängen, på debattsidan i NA om nedläggningen av WUC. Vinklingen i Westers artikel är vikten av att se helheten och inte endast se de pengar som kan sparas.

Det är just detta vi moderater vill att kommunen ska göra – se helheten. Vi kan inte enbart se elever och program som spelpjäser! Vi måste inse att lokalernas utformning, kompetensen i lärarteam och utbildningarnas upplägg är viktiga delar för att få en attraktiv utbildning med goda resultat.

Vi måste ha en gymnasieutbildning för elevernas bästa, som attraherar och som har en planering/upplägg som passar eleverna. Just när det gäller de yrkesinriktade programmen är det väsentligt att koppla ihop kärnämnen med de praktiska ämnena. Med detta har man lyckas på WUC.

Idag ser vi att det mest avgörande för ungdomars framtid är att de har en gymnasieutbildning. Misslyckade gymnasiestudier är ofta en enkel biljett in i utanförskap. En gymmnasieskola som lyckas med sina yrkesprogram gör eleverna och samhället en stor tjänst. Ofta är det just dessa elever som går direkt till arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Jag håller med Wester i hans resonemang att det är stor risk för sjunkande resultat för eleverna om de som i sina program nyttjar terminalen ska bege sig till en annan skola för de teoretiska ämnena. Det gynnar inte helheten då risken är stor att eleverna inte lockas till lektionerna på den andra skola. Elevernas resultat kommer att blir lidande och det är ett stort svek mot eleverna!

Min önskan är att en ordentlig utredning genomförs där alla lokaler och parametrar läggs på bordet. Det är av största vikt att en rättvis bedömning görs av alla skolor och alla program. I detta ska även beaktas vad som är attraktivt för ungdomar idag - Hur vi ska vi få dem att välja den kommunala gymnasieskolan? Den kommunala gymnasieskolan ska vara på tå med utbildning av hög kvalité, bra upplägg, goda resultat, bra lärare och modern pedagogik. Eleverna ska veta vad de får när de väljer en kommunal gymnasieskola i Örebro, vi ska hålla det vi lovar och vi ska stå oss väl i konkurrensen mot de friskolor som finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar