lördag 14 januari 2012

S sparar på vård i livets slutskede

Nedskärningarna som S-majoriteten beslutat om för 2012 börjar nu visa sig ute i verksamheten. Driftsnämnderna lägger fast sina budgetar och det är här vi kommer se vad man ska spara på och hur Örebroarna drabbas. De konkreta effekterna är inte alltid så roliga.

I dagens NA berättar Ingela Steiner, nattsjuksköterska i Örebro kommun, om vad som riskerar att hända de människor som hon har ansvar för att sköta under sina arbetspass. Det konkreta när antalet nattsjuksköterskor blir färre är att sjuka människor som är beroende av hjälp nattetid får vänta.
Det värsta exemplet är konsekvensen för de människor som valt att vara hemma, trots svår sjukdom, i livets slutskede. Deras väntan på smärtlindring och stöd blir extra påtaglig.

Örebro har en bra palliativ vård, bl.a genom avdelningen Vitsippan på USÖ, och detta är för mig ett bevis på att vi är ett välfärdssamhälle. En bra och värdig vård i livets slutskede är viktigt och där får samhället inte svika. Att som Örebro kommun nu gör dra in på hemsjukvården för dessa människor är inte värdigt.

S lovar att följa effekten av sina neddragningar och det är väl det minsta vi kan begära. Vi moderater har varnat för att 20 miljoner mindre pengar inom området social välfärd kommer att drabba de som behöver välfärden allra mest. Nu ser vi den bistra sanningen – mindre resurser till vård av döende människor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar