tisdag 17 januari 2012

Majoritet för beslut?

Med anledning av dagens NA-artikel om kristdemokraten Lars-Ruben Fahlströms beslut att inte stötta S-nedläggningen av WUC har diskussionerna varit många i Rådhuset. Och det är klart att vi, elever och personal på WUC vädrar morgonluft…

Det är svårt att styra en majoritet där flera partier ingår och därför är det så viktigt att alla processer sköts på bästa sätt. Alla ska känna sig informerade och det gäller att få varje ledamot med sig i de förslag som läggs. Att processen fram till beslut om WUC-nedläggningen varit snabb och gjordes i största sekretess vet vi och man kan ju bara spekulera i huruvida alla ledamöter i berörda nämnder känner att de har varit involverade.

Idag verkar den fakta som finns på bordet vara att S inte får majoritet för sitt förslag och det ska bli mycket intressant att se vad som händer framöver, bl.a. på Gymnasienämndens möte imorgon.

Det mest intressanta i dagens NA är dock uttalandet från Dennis Begic angående Rudbecksskolan: ”Vi lovade att behålla den. Jag som socialdemokrat röstade för vårdnadsbidraget bara för att få behålla Rudbeck” Svart på vitt – Rudbeck ska vara kvar och det diskuterar vi inte för vi tvingades behålla det förhatliga vårdnadsbidraget!

Priset som elever och personal på WUC får betala är högt. De tvingas lämna bra lokaler och en bra ekonomisk verksamhet. Lärarlag och elevgrupper splittras och en oro i alla skolor skapas. Kan man hux flux kan stänga en bra verksamhet så ligger alla i farozonen

Vi är många som efterfrågar underlag och utredning. Vi är många som undrar varför WUC? Vi är många som förundras över majoritetens nonchalans för den demokratiska processen, dialog före beslut och saktfärdighet i att starta processer. Det är panik och dåliga beslut som blir följden. Idag ser jag ser ett ljus i tunneln men vågar inte ropar hej ännu.

media: Radio Örebro, Tvärsnytt

bloggar: Kent Persson, Niclas Persson, Staffan Werme

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar