tisdag 3 januari 2012

Svältdöd för vårdutbildningen

Idag kommenterar jag och Lotta Olsson Pär Bäckmans artikel, på NAdebatt den 28/12, där han beskriver konsekvensen av beslutet att lägga ner större delen av gymnasieutbildningen på Wadköpings Utbildningscentrum.

Vi ser med bestörtning konsekvensen av socialdemokraternas besked om de kommunala gymnasieskolornas framtid. De svänger ordentligt, från att gå till val på att alla skolor ska finnas kvar till att helt plötsligt lägga ned gymnasieutbildningen i de bästa lokalerna gymnasieskolan har. Från att varken se problem eller utmaningar till att utföra sin favoritgren, stora neddragningar direkt efter ett val. Det var samma sak när kommunen sparade efter valet 2002 eller då landstinget gjorde sina neddragningar på 1990-talet. Det är ett svek mot de socialdemokratiska väljarna som säkert vill höra om den ekonomiska verkligheten och inte bli bedragna med vad som egentligen ska ske. Det är en unken ledarstil som inte tillhör ett modernt samhälle.

Sveket är stort mot de kommunala gymnasieutbildningarnas utveckling och framtid. Vi håller med Pär Bäckman som beskriver att det som sker med vård- och omsorgsutbildningen riskerar att bli dess svältdöd. Höstens flytt av vårdutbildningen till Wadköpings utbildningscenter var en viktig pusselbit för att skapa ett framtidinriktat Vårdcollege. Ett Vårdcollege som på samma sätt som Teknikcollege är viktigt för att göra utbildningen modern, attraktiv, kvalitets- och framtidsinriktad.

För första gången har nu vårdutbildningarna placerats i ett sammanhang där de kan utvecklas på bästa sätt med hög kvalité på lokaler och utrustning, bra lärare och samverkan med andra gymnasieutbildningar. Detta, tillsammans med universitetets vårdutbildningar och den nystartade läkarutbildningen, kan göra Örebro till en kommun med vård och vårdutbildning av högsta kvalité. En viktig fråga för alla som behöver vård och omsorg men också en viktig strategisk fråga för Örebro, för regionens utveckling och för fler arbetstillfällen. En attraktiv och bra vårdutbildning är en viktig framtidsfråga.

Allt detta vill nu socialdemokraterna riva upp! Den S-ledda majoriteten i Örebro vill placera vårdutbildningarna som ett av två utbildningspår ensamt i lokalerna vid WUC. Det innebär att man är tillbaka på ruta ett och vårdutbildningarna blir ännu en gång styvmoderligt behandlade!

S är snabba i sin kritik av vårdkvalité och skolkvalité men dåliga på att själva skapa förutsättningar när de har chansen. Att tro att duktiga gymnasister kommer att välja en utbildning som inte prioriteras är naivt. Att bygga kvalité tar tid och det kräver att man värnar och utvecklar vårdutbildningarna, skapar moderna arbetssätt, attraktiva utbildningsmiljöer och möjliggör samverkan med andra gymnasieutbildningar och universitetet.

Att tro att man skapar arbete och framtid på det här sättet är cyniskt. Det visar klart och tydligt att socialdemokratin egentligen bara vill styra, att utveckla är inte intressant! Socialdemokraterna i Örebro visar ännu en gång att de är ett betongparti!

Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar