måndag 19 december 2011

Kvinnofrid

Idag höll Fredrik Reinfeldt sitt Jultal. Han ägnade i stort sett hela talet åt att prata om kvinnor som blir misshandlade av sina män. Han beskrev den fasansfulla situation som dessa kvinnor lever i. Hur dessa kvinnor hemma, i det som de flesta av oss upplever som den stora tryggheten, egentligen aldrig kan känna sig trygga. Hur långt det många gånger går innan de orkar och vågar anmäla, hur långt det går innan man orkar lämna den som slår.

Fördomarna är många, mörkertalen stora och därför är det än viktigare att vi lyfter problemet. Vi måste ta avstånd från detta våld, aldrig acceptera och vi får aldrig förminska vad det handlar om. Här krävs mycket av polis, rättsväsende och samhället i stort. Vi måste se till att vi har kanaler i samhället som kan möta kvinnorna, som kan lyssna och stötta, som kan ge råd och en fristad.

I Örebro har vi en kommunal organisation som tar hand om kvinnorna och så har vi Kvinnohuset som ett alternativ för dem som inte vill ta kontakt med kommunen. Kvinnohuset bedriver en fantastisk verksamhet med att stötta kvinnor som söker sig bort från våldet hemma. De har plats för åtta kvinnor med barn i sitt hus och där får de bo en tid tills situationen löst sig. Kvinnohuset har uppföljning och stöd till kvinnor och de hjälper barnen att komma tillbaka till ett normalare liv.

Vi moderater vill möta Kvinnohusets behov av pengar för 2012. I årets budget satsar vi 900 tusen kronor mer än majoriteten på Kvinnohuset. För oss är arbetet som Kvinnohuset ovärderligt och vi vill att de ska kunna fortsätta sin satsning på pedagogisk verksamhet och utöka sina kuratorer. Men majoriteten i Örebro säger tyvärr nej.

I samtal med Kvinnohuset påpekar de samma sak som Reinfeldt säger - att det bästa vore om kvinnorna fick stanna kvar hemma – varför ska den som blir misshandlad behöva bryta upp och flytta? Många gånger måste det väl vara enklare att flytta på den som slår?

Det finns säkert de som ifrågasätter Stadsministerns val av tema för sitt Jultal. Jag tycker att det hedrar honom. Våld mot kvinnor i nära relationer är inget nytt problem, det förekommer i alla samhällsklasser och tystas ner allt i allt för stor utsträckning. Samarbete och många goda krafter behövs för att åstadkomma förändring. Jag hoppas att vi är många som tar del av Stadsministerns tal och försöker göra skillnad, om än bara i det lilla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar