onsdag 9 november 2011

Oacceptabel skillnad mellan skolor

Idag rapporterar många media om Skolverkets rapport över hur många elever som inför detta läsår var godkända till gymnasieskolan. Andelen med behörighet har gått ner och en del i förklaringen är att kraven skärps då man måste ha godkänt i fler ämnen nu än tidigare. En annan förklaring är ämnet matematik som färre klarar.

I Örebro har vi, vilket Tvärsnytt rapporterar om, skolor som klarar av att få alla elever behöriga till gymnasiet (Almbyskolan) och vi har andra som klarar endast drygt en fjärdedel (Vivallaskolan). Att så få elever klarar av att få resultat som ger dem behörighet till gymnasiet är oacceptabelt! Det segregerar eftersom risken är påtaglig att medvetna elever och föräldrar flyttar från skolor som inte klarar målen. Det visar också på en oacceptabel skillnad mellan skolor, båda kommunalt drivna, i samma kommun. Ska det vara så?

Jag köper inte förklaringen att Vivalla skulle vara så utsatt och ha så dåliga förutsättningar att eleverna inte skulle klarar skolan. Den inställningen måste vara fel. Jag har varit på Vivallaskolan. Jag har mött skolledning och lärare. Jag vet vilket engagemang som finns på skolan och hur mycket som görs för att ändra saker på sikt.

För mig är det viktigt att skolan får vara skola. När jag möter pedagoger och frågar dem om vad som är bra med jobbet säger nästan alla att det är mötet med eleverna. De vill undervisa och de brinner för kunskapsuppdraget. Jag vill att lärarna ska få göra det de är bra på. Jag vill ge dem tydliga mål som vi nogsamt följer upp. Jag vill ge dem möjlighet till vidareutbildning. Jag vill ge dem möjlighet att påverka sitt arbete, utveckla sin skola och driva sina idéer om hur undervisningen kan bli bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar