söndag 6 november 2011

Höj ambitionen i Örebros skolor!

Med start idag granskar radions P1 och P4 den svenska skolan – det är bra. Att på detta sätt bidra till att kunskapen om situationen i skolan ökar är angeläget och jag hoppas att många lyssnar.

Alliansregeringen har skolan som ett av sina fokusområden och Björklund är tuff i sina åtgärder och förslag om nya regler för att skapa kunskap och ordning i skolan. Jag tror på en hel del som han föreslår men ibland är det lite för mycket pekpinnar för min smak.

Skolan ska erbjuda en lärande miljö och i det ingår för mig ordning och reda men också att lärare ska ges förutsättningar att vara just lärare. En bra lärare med förmåga att möta eleverna och se deras behov gör skillnad. Det är viktigt att lärarna möter eleverna med respekt och höga förväntningar.

2011 är något av ett reformår för skolan. En ny skollag och planer gör att förutsättningarna för en skola med kunskap i fokus förbättras betydligt. Dock tar alla förändringar i skolan tid innan de ger effekt. Därför är det än viktigare att vi på lokal nivå tar skolan på allvar. Vi måste sätta till resurser, utnyttja det som regeringen erbjuder i form av exempelvis kompetensutveckling, se till att ha rätt fokus på lokal nivå och, som påpekades i dagens radioprogram, följa upp skolans resultat.

Vi politiker måste ha höga förväntningar på skolorna i Örebro. Jag anser att ambitionsnivån i Örebros skolor måste höjas. Vi ska klara alla elever, oavsett om de går i Vivallaskolan eller i Gumeliusskolan, genom vår grundskola med minst godkända betyg. Inget annat ska duga! Vi ska som politiker hela tiden ställa frågan till de skolor som inte klarar detta mål. Varför? vad görs för att höja den enskilde eleven?

I veckan fick vi budegetförslaget från den politiska majoriteten i Örebro. Texten består av många vackra ord där kunskap ska uppnås och lärarna vidareutbildas. Siffrorna talar dock om motsatsen – neddragning med 29 miljoner inom skolans område. Det duger inte!

Örebros skolor behöver sina pengar. Fokus ska vara att höja resultaten inte att genomföra besparingar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar