fredag 14 oktober 2011

Ökat stöd till Kvinnohuset

Idag började jag min dag med att, tillsammans med Kent Persson och Lars Elamson, besöka Kvinnohuset i Örebro. Det är en ideell organisation som gör en ovärderlig insats för kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet.

Det vi diskuterade var stödet som Örebro kommun ger och föreningens önskan om utökning samt långsiktighet i bidraget. Kvinnohusets arbete är ett viktigt komplement och alternativ till det stöd som kommunen ger kvinnor som är utsatta för våld. Den kunskap och erfarenhet som Kvinnohuset har genom sin personal och engagerade medlemmar är genuin och något vi moderater vill värna.

Vi kommer i vår budget avsätta 2,8 miljoner till Kvinnohuset så att möjlighet finns att förstärka arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor. Vi vill dessutom att kommunen ska ge direktiv till det allmännyttiga bolaget ÖBO att ordna övergångslägenheter och att kommunen ska anställa en kvinnofridssamordnare.

För oss är det viktigt att Kvinnohuset får möjlighet att utveckla sin verksamhet och exempelvis kunna delta med sin kunskap i olika sammanhang. Det är viktigt med ett utåtriktat arbete i dessa frågor för att människor i vårt samhälle ska få kunskap om vård i nära relationer, se signalerna och veta hur man som medmänniska kan agera.

Att vara utsatt för hot, våld och kränkningar i sitt eget hem är bland det värsta en människa kan vara med om. Kommunen måste ta ansvar för att hjälpa dessa kvinnor och deras barn. Det är bra att frivilliga ställer upp där andra sviker därför är det väsentligt att kommunen möter upp och stöttar Kvinnohusets verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar