onsdag 12 oktober 2011

Studier för unga föräldrar

Idag slår Tvärsnytt på trumman för unga föräldrars rätt till att avsluta sina gymnasiestudier. Det är bra att problemet uppmärksammas eftersom det uppenbarligen inte hänt så mycket på detta område trots påtryckning från politikens håll i Örebro.

När vi följer upp unga människors möjlighet att få arbete är det solklart att en genomförd gymnasieutbildning är en förutsättning. Att unga föräldrar inte får relevant stöd för att avsluta sina gymnasiestudier i Örebro är ett misslyckande. Personligen har jag tänkt ta upp detta på Gymnasienämndens möte imorgon.

Ungdomsstyrelsen har gjort en hel del i denna fråga och har nu ett uppdrag från regeringen att bl.a. ta fram ett stödmaterial till skolorna där unga föräldrars behov beskrivs och förslag på insatser som skolorna kan göra. Jag ser fram emot denna rapport, som ska vara klar i början av nästa år, och hoppas att den är till hjälp för oss i arbetet med att ge unga föräldrar i Örebro förutsättningar att klara av sina gymnasiestudier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar