tisdag 18 oktober 2011

Om unga och alkohol

Igår var jag med på en debatt som Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, arrangerade. De frågor de ville ha våra (deltog gjorde M, MP, C, KD, S och V) åsikter om handlade om lokal drogpolitik, uteliv för unga och föreningsliv. Om sanningen ska fram rådde det inga större meningsskiljaktigheter denna kväll utan det var mer en diskussion och frågor som fick sina svar.

För mig är det viktigt att vi i Örebro har nolltolerans mot alkohol i all ungdomsverksamhet och att vi aktivt arbetar för att stävja all förtäring av alkohol före 18/20 år. Det är väsentligt att vi har ett förebyggande arbete i föreningar och i skolan där attityder diskuteras och vi aktivt stärker ungdomar att våga säga nej till alkohol, tobak, droger och dopning. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att det normala är att säga nej.

Vuxna måste ta sitt ansvar i dess frågor. Jag gillade artikeln i Svd igår där Drottningen berättade om sitt arbete i organisationen Mentor och hur hon själv agerat med sina barn. Det är så viktigt att föräldrar diskuterar sins emellan, tar gemensamma grepp och framför allt har en bra kommunikation med sina barn.

För mig är det viktigt att vi alla tar ansvar för det som sker i vårt samhälle. Exempelvis genom att säga ifrån när ungdomar dricker eller påpeka för butiken att de ska kolla leg när ungdomar handlar mellanöl. Om vi är många som reagerar kan vi ändra attityder och beteenden. Vi måste också gemensamt reagera mot smuggelsprit och lagning.

I Örebro använder polisen Kronobergsmodellen vilket är en effektiv metod att ta tag i och bry sig om unga som dricker. Att hälla ut, kontakta föräldrar och följa upp är bra metoder för att stävja drickandet.

Viktigt för alla städer är att ha ett bra föreningsliv och ställen för unga att hänga på. Att som kommun stötta föreningslivet är långt viktigare än den prioritering som görs i budgeten varje år. Det kostar så mycket mer när en ungdom hamnar snett.

En bra dialog om vad ungdomar vill ha är viktigt för att få reda på vad de fördrar att göra på sin fritid och vilka satsningar som är relevanta att göra. Att göra det enkelt att söka bidrag och att hyra lokaler för ungdomsverksamhet borde prioriteras. Här krävs det flexibilitet och nogsam uppföljning från kommunens sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar