onsdag 12 oktober 2011

Samarbeta om jobben

Den största utmaningen vi har i Örebro är att klara jobben - människor i arbete ger oss förutsättningar att behålla och stärka välfärden. För oss moderater är det väsentligt att vi samarbetar mellan partierna för att långsiktigt säkra jobben i Örebro. Därför tar vi idag initiativ i frågan och bjuder in Lena Baastad till samarbete.

För oss är det bl.a. viktigt att säkra att flygplatsen hålls öppen, att vi kortar handläggningstiderna för bygglov och att vi gör det enklare för företag att etablera sig och verka i Örebro.

Att i dessa för Örebro viktiga frågor ha breda politiska överenskommelser skapar en stabilitet över tid och stärker näringslivets tro på Örebro. För Örebroarna innebär det arbetstillfällen och en kommunal organisation som klarar välfärden.

Moderaternas förslag till handslag för fler jobb
- Håll flygplatsen öppen till minst år 2026.

- Investera i förlängd landningsbana på flygplatsen

- Handläggningstiderna för bygglov ska vara kortare än 14 dagar

- Det ska finnas färdig industrimark, med detaljplaner klara, dit företag som vill etablera sig i kommunen omedelbart kan hänvisas till.

- Tillsätt en förenklingsdelegation. Uppdraget är att se över alla kommunala processer och beslut som rör näringslivet i kommunen. Syftet är att förenkla och skapa snabbhet i beslutsprocesserna för att fler företag ska kunna etableras

- Tillsätt en konkurrenskommission som får i uppgift att årligen granska om Örebro kommun snedvrider konkurrensen eller bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

- Skapa en näringslivsdelegation för att ge näringslivet ett forum att framföra sina synpunkter direkt till kommuns ledning.

- Långsiktigt stötta Örebro universitets Science Park och holdingbolag.

- En infrastrukturgrupp skapas som ska tillvarata Örebros alla intressen gällande ny infrastruktur, inom vägar, flyg, tåg, transporter mm. Gruppen ska också ta fram en förnyad handlings- och marknadsplan för att utveckla Örebro som logistikstad.

- Alla Örebroare som vill det, ska kunna ta del av ett ”starta-eget-paket” innehållande utbildning och rådgivning. Start-eget-verksamhet ska stärkas i Örebro.

- Gemensamt skapa bättre förutsättningar för att handeln ska kunna växa i Örebro. Vi ska välkomna affärsetableringar både i centrum och i de externa handelsområdena. Etableringar och jobb ska välkomna, inte motarbetas.

- Gemensamt ta fram en ny kommunal näringslivsorganisation som kan svara upp till näringslivets förväntningar och behov. Snabba besked och snabba beslut med hög service ska känneteckna Örebros näringslivsarbete.

Andra bloggare: Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar