tisdag 26 juni 2012

En dyster bild av svensk skola

Jag vet att vi inte behöver mer svartmålning av den svenska skolan och jag är själv en stark förespråkare av att lyfta goda exempel. Men, jag kan inte låta bli att reflektera över ett möte jag hade idag med en grupp föräldrar från en skola i Örebro. De berättade för mig sin historia om hur den svenska skolan fungerar. Beskrivningen är rent bedrövlig!

De berättar om en skola med stora brister i ledarskap, som systematiskt undviker att rapportera mobbing och som brister i förmedlingen av kunskap. Föräldrarna som, trots allt, är rätt sansade i sin beskrivning menar att det egentligen inte bedrivs någon riktig skola på den här skolan…

Historierna är många om mobbning och personalens helt oacceptabla beteende, om hur illa undervisningen sköts, om lärarlösa lektioner (detta är skolår 1-6!), om förändringar som inte meddelas föräldrar, om stora kunskapsluckor hos barnen vilket uppdagas först när de kommer till nästa skola och om föräldrar som inte vågar protestera då de är rädda för att det ska gå ut över barnen.

Jag undrar vad som får föräldrarna att ha kvar sina barn på skolan. En av föräldrarna har försökt att få in sina barn på andra skolor men inte lyckats pga. kö. De andra föräldrarna säger att de vill kämpa för att skolan ska fungera. Vi betalar ju skatt! Det finns regler! Våra barn har rätt till en bra skola!

Det är just det - Alla barn i Sverige har rätt till en bra skola. En skola där de möts av höga förväntningar av en kompetent lärarkår. En skola som ger alla samma chans oavsett bakgrund. En skola med ordning och reda där rektorn tar sitt ansvar för den pedagogiska utvecklingen. En skola som tydligt och snabbt agerar så fort en elev känner sig kränkt.

Jag blir så upprörd när jag hör dessa föräldrar, det räcker om bara hälften av det de säger är sant! Det blir så påtagligt vad maktlös man är som förälder. Samtidigt blir jag glad över deras sanna engagemang för att förändra.

Föräldrarna har nu stora förväntningar på mitt agerande i frågan samtidigt som de inser min begränsning. Som politiker kan man inte gå in och pilla i verksamheten. Man kan dock påtala brister, ställa frågor, sätta upp mål och följa upp. I förbättringen av denna skola kommer jag att engagera mig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar