tisdag 5 juni 2012

Färre mål i Örebros skolor

På dagens sammanträde med Programnämnd Barn och utbildning behandlades den motion som jag och Kent Persson har skrivit om färre mål i Örebros skolor.

Det vi föreslår är:
- att Programnämnd Barn och utbildning får i uppdrag att fastställa max fyra mätbara mål för skolorna i Örebro Kommun
- att Programnämnd Barn och utbildning ser över antalet uppdrag som skolorna i Örebro har idag
- att målen förankras bland alla partier i Kommunfullmäktige
- att arbetet slutförs senast inför skolstarten hösten 2012 (vilket vi ju i dagsläget, då svaret kom så sent, måste justera till hösten 2013...)

Socialdemokraterna valde att anse motionen som besvarad – När jag läser svaret tycker jag att den luddiga skrivningen snarare är ett avslag! Självklart reserverade jag mig till förmån för att våra förslag skulle bifallas.

Skolan omgärdas av regler och mål på olika nivåer och det är väsentligt att vi, för att skapa en lärande miljö i Örebros skolor, funderar kring vad det är vi vill uppnå. Erfarenheten från andra kommuner som lyckats är att de har ett fåtal mätbara mål som de nogsamt följer upp och fokuserar kring.

Exempelvis har Sollentuna lyckats att vända trenden genom att fastställa ett fåtal konkreta mål som skolorna har att koncentrera sig på. Målen är framtagna i politisk enighet och de ändras inte över tid. I Sollentuna har de rensat bland skolans uppdrag och fokuserar på tre mål: att alla elever ska nå minst godkänt, att ha Sveriges högsta meritvärden och att ha nolltolerans mot mobbning.

En del i att höja resultaten och öka fokus på kunskap i våra skolor är att politiker på högre nivå än skolnämnderna inser hur viktigt detta är och intresserar sig för resultaten av måluppfyllelsen. Det som vi pratar om och det vi nogsamt mäter och ifrågasätter blir gjort.

Att låta våra skolor koncentrera sig på några få konkreta mål tror jag är en viktig del i hur vi ska komma tillrätta med de låga kunskapsnivåerna i Örebros grundskolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar