tisdag 19 juni 2012

En stark välfärd gör Örebro tryggare

Idag skriver Anders Åhrlin och jag på NA debatt

Det senaste året har vi Örebromoderater koncentrerat vårt arbete på förnyelse för att bli ännu bättre på välfärdsfrågor. Vi lyssnar på Örebroarna och ser ett starkt samband mellan välfärd och trygghet. Trygghet handlar om så mycket mer än fler poliser och bättre belysning, det handlar om att en av de största trygghetsskapande åtgärderna är en stark välfärd.

För oss är det viktigt att lyfta fram det sociala arbetet och kampen mot utanförskapet. Det är kommunens ansvar att förhindra att utanförskapet blir sysslolöshet och osunda beteenden. Barnfattigdom är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste bekämpa men än allvarligare är de familjer där utanförskapet ärvs. Vi har mött familjer där utanförskapet går tillbaka i två eller tre generationer. Det är oroväckande att det i Örebro finns familjer där varken pappa, mamma, morfar eller farmor har haft ett riktigt jobb.

Att ställa krav är att bry sig och vi tror att det är bra för människor att ha en väckarklocka som ringer på morgonen. Det handlar om att få hjälp att söka nya arbeten, få en meningsfull praktik och en relevant utbildning som leder till jobb. Det ökar tryggheten på flera sätt men än viktigare är att vi ersätter hopplöshet med hopp och utanförskap med en framtid i egen försörjning.

Äldre har för oss en självklar rätt att känna sig trygga. Det handlar om att känna sig trygg när man varit på Konsum och om en trygghet i de välfärdstjänster som kommunen erbjuder. Att människor som är beroende av hemtjänst tvingas släppa in främling på främling i sina hem för att få hjälp är oacceptabelt. Vissa äldre berättar om flera tiotals hemtjänstpersonal varje månad! Planeringen av hemtjänsten borde istället ske med utgångspunkt i att de äldre ska möta ett fåtal hemtjänstpersonal som de kan känna ett större förtroende för. Vi vill också arbeta för att äldre ska känna sig trygga med att den som säger att den är från hemtjänsten verkligen är det.

En sak som förenar nästan alla kriminella är en misslyckad skolgång. Att begå brott är alltid ett val, ett val som samhället ska bestraffa. Kommunen har ansvar för hur alternativen för våra barn och unga ser ut. I ett av Örebros utanförskapsområden får tre av fyra niondeklassare inte börja gymnasiet. De står där, med sämre utbildning, sämre kontaktnät och med de flesta kompisar i precis samma situation. En svag välfärd dömer barn till ett livslångt utanförskap.

Skolan är den spjutspets på vilken vi bygger ett samhälle som håller ihop. Barn väljer inte sina föräldrar eller uppväxtvillkor och därför duger det inte att skylla dåliga skolresultat på sociala faktorer. Vi har en fri och allmän skola i Sverige för att såväl den arbetslöses som arkitektens barn ska få en rimlig chans att lyckas. Vi vill att Örebros skolor ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag och att elever i behov av hjälp också ska få det. Vi tror också att mindre klasser bidrar till att fler elever blir sedda och hjälpta. Många barn utsätts idag för våld och kränkningar i skolan som vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. Det vill vi sätta stopp för genom att införa nolltolerans mot kränkande behandling.

2014 kommer vi moderater att söka erat förtroende för göra Örebro till en trygg stad. Det handlar inte bara om fler poliser och mer belysning. Det handlar också om en stark välfärd som tillåter att människor är svaga under en period i livet utan att slås ut. Det handlar om att bygga ett rättvist Örebro som håller ihop tack vare en bra välfärd. Vi moderater är övertygade om att en stark välfärd gör Örebro tryggare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar