lördag 23 juni 2012

Ja till Örebro flygplats

I onsdags tog Kommunfullmäktige med bred majoriet beslut om att Örebro ska gå in som en av fyra ägare i Örebro Flygplats. Vissa politiska beslut är lätta, det här var inte ett av dem. Argumenten emot den här satsningen på flygplatsen är flera.

Flyget bidrar till buller, skrän och skrik från jetmotorer. Flyget förorenar och bidrar i allt för stor del till den globala uppvärmningen. Uppgörelsen är inte heller den bästa för Örebroarna, pengar som skulle kunna användas till annat kommer att gå åt. Dessutom finns det andra kommuner, vars arbetstillfällen helt och hållet bygger på tillgången till en flygplats i närheten, som inte betalar. Att så få av länets kommuner är med och tar sitt ansvar är en stor svaghet i denna uppgörelse.

Men, politik handlar inte bara om att vilja, det handlar också om att välja. Nackdelar måste alltid vägas mot fördelar.

Kommer flygtrafikens koldioxidutsläpp minska om att vi stänger Örebros flygplats? Jag tror inte det. Jag tror att flyglinjerna nästa dag kommer att gå från en annan flygplats i närheten. Flyget är heller inte dömt att för alltid vara en miljöbov - tekniken utvecklas.

Uppgörelsen är inte den bästa men i frågor av strategisk betydelse för kommunen måste man vara beredd att kompromissa. Moderaterna är ett parti som tar ansvar, och även om den här uppgörelsen inte är bra är den bättre än ingen alls. Den är, kort sagt, tillräckligt bra eftersom flygplatsen är så viktig för sysselsättningen.

Mälardalsregionen är den svenska industrins pulsåder. Bolag som en gång gjorde maskiner åt grannfabriken är nu multinationella koncerner. Vi ska vara stolta över vårt arv, men också blicka framåt.

En global marknad kräver global konkurrenskraft och våra stora arbetsgivare måste ges rätt förutsättningar för att kunna konkurrera och därigenom ha anställda.

Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för arbete bl.a. för att det är bra för oss människor att ha någonstans att gå när väckarklockan ringer. Det är bra att känna sig behövd, att bidra och att ha arbetskamrater. Att ha ett arbete att gå till är ett av de bästa sätten att förbättra sin hälsa.

Det är också bra för samhället i stort. Den som arbetar och gör rätt för sig bidrar till våra gemensamma trygghetssystem. Pengar till skola, socialt arbete och äldreomsorg kommer från människor som arbetar.

Flygplatsen ger jobb - Altas Copco, Bofors, DHL, Elektroskandia, Euromaint och Suzuki, är några av alla de arbetsgivare som är beroende av en flygplats för att kunna växa och anställa. Charterlinjer och flyglinjer ger turister som stannar och köper något, eller övernattar och ger därigenom jobb till Örebro.

Vi befinner oss en timme från storflygplatsen Kastrup och därifrån kan man åka vart som helst i världen. Det har stor betydelse för näringslivet i vår region.

Det här beslutet har inte varit lätt att ta men vägen mot full sysselsättning är inte lätt. Vi tror dock att flygplatsen är en del av den vägen. Det räcker inte längre att ligga mitt i Sverige, vi måste ligga mitt i världen. Flygplatsen hjälper oss att göra det. Därför röstade vi moderater ja till att Örebro kommun satsar på flygplatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar