måndag 4 juni 2012

Alla jobb behövs

I lördags startade vi moderater en landomfattande kampanj om jobben. Vi vill värna alla jobb och anta den utmaning som ungdomsarbetslösheten är.

Alliansregeringen har gjort det billigare att anställa unga, infört de jobbskapande RUT- och ROT-avdragen, sänkt skatten på restaurang- och cateringtjänster (en bransch där många unga får sitt första jobb), satsat på nystartsjobb och förbättrat möjligheterna för företag att starta, växa och stanna i Sverige.

S väljer istället den motsatta vägen. De föreslår en fördubbling av arbetsgivaravgifterna för att anställa unga vilket skulle kosta svenska företag 16 miljarder kronor. Till detta ska läggas en fördubbling av momsen på restaurang- och cateringtjänster, försämrat ROT och RUT samt en lastbilsskatt som skulle drabba till exempel åkerinäringen hårt. Sammantaget riskerar de åtgärder som Socialdemokraterna föreslår hota drygt 25 000 unga personers jobb.

Lokalt måste vi se till att skapa bra förutsättningar för företag att etablera sig, växa och utvecklas – I Örebro är en hel del på gång i rätt riktning vad gäller dialog och samarbete för att kunna kanalisera företags behov så att kommunen kan göra rätt saker. Men mycket är också på gång åt fel håll med nya kommunala bolag och satsningar som andra än kommunen borde göra.

Lokalt måste vi se till att vi tar vårt ansvar för skolan på allvar – En skola som klarar sitt uppdrag är det bästa vi kan göra för att mota ungdomsarbetslöshet.

Moderaterna ska fortsätta driva en aktiv och framtidsinriktad jobbpolitik. Alla jobb är viktiga och alla jobb behövs. Genom fler i arbete får vi möjlighet att satsa på välfärden - Vi försvarar arbetslinjen och tar fajten mot utanförskapet

Kent Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar