onsdag 30 maj 2012

Iskalla socialdemokrater

Jag har aldrig varit så upprörd i en politisk debatt som jag var idag! Frågan som diskuterades var flytten av gruppen Aspergerelever från WUC till Risbergska och huruvida de får med sig all personal eller ej.

Människor med asperger behöver ha struktur, ordning, lugn och invanda rutiner. De behöver ha kompetent personal omkring sig i skolan och att byta skola påverkar dem mycket. I det skriftliga svaret och i tidigare debatt har Thomas Esbjörnsson (S) lovat att all personal för just denna elevgrupp skulle få flytta med.

WUC har lyckats med den här elevgruppen eftersom de har en hög kompetens bland lärare och kringpersonal (en elevassistent och en socialpedagog). Att ha utbildad personal med erfarenhet av just dessa ungdomar och deras problematik och behov är nyckeln till att det går bra. Vi är många som kan förstå att en kontinuitet i personalgruppen är avgörande för att flytten ska fungera.

I samtal med skolan igår fick jag veta att allt var klart med att lärarna, fyra stycken, får följa med till Risbergska. Inga besked fanns dock om elevassistenten eller socialpedagogen. Jag fick också beskrivet för mig hur eleverna hade reagerat när de igår hade besökt Riskbergska för att titta på sina nya lokaler. Det var allt från att det var OK till traumatiska och ångestladdade reaktioner på upplevelsen. Vissa elever klarade inte ens av att följa med. Detta berörde mig så. Vad ska hända om de kommer tillbaka efter sommarlovet i nya lokaler och utan att personalen är intakt? Det kan få förödande följder!

Inför min beskrivning var Thomas Esbjörnsson helt iskall. Han kan minsann inte påverka fackliga diskussioner om vilken personal som ska få vara kvar! Han kan inte lägga sig i processen! Han kan inte peka med hela handen och värna personal just till den här gruppen elever!

Jag blev helt förundrad, arg och väldigt ledsen - vad säger han? Han stå inte för sitt ord! När det kommer till verkställande av beslut är han inte beredd att värna de som behöver vår välfärd mest!

Det går utför för Örebro med ett sånt Kommunalråd ansvarig för barn och utbildning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar