fredag 4 maj 2012

Ge alla elever samma chans

Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att skillnaderna mellan skolor i Sverige växer. Spridningen en elevers resultat växer i flera ämnen, de som når högsta möjliga betyg blir fler samtidigt som andelen obehöriga till gymnasiet ökar. Om detta skriver Anna Ekström och Sverker Härd på SvD Brännpunkt idag.

Utvecklingen oroar samtidigt som mycket hjälp i form av skärpningar i både läroplan och skollag har införts. Problemet är att allt har en startsträcka och att det som införs idag inte hjälper de elever som sedan många år hamnat i fel skola…

Skolverket pekar på det fria skolvalet som en av anledningarna till de stora skillnaderna. Ja, så är det säkert. Att duktiga, studiemotiverade elever hamnar på samma skola får effekt. De sporrar varandra och de höga förväntningarna både på skolans och på elevernas förmåga ger resultat.

De pekar också på huvudmannens, = vi kommunpolitikers, ansvar. Jag tror att det är kärnan i det hela. Hur styr vi skolan? Vilka resurser och förutsättningar ger vi? Vilka mål och förväntningar har vi? Hur pratar vi om skolan? På vilken nivå i kommunpolitiken finns denna viktiga fråga?

I Örebro behöver vi öka fokus och våra förväntningar på skolan. Skolorna måste få klara tydliga mål och vi måste rensa bland allt det som idag ligger på skolan och som inte är kunskapsuppdrag.

Varje elev i Örebro måste få samma chans - Samma chans till bra lärare och framsynta skolledare. Varje elev, oavsett vilken bakgrund de har, ska mötas av höga förväntningar på sin förmåga att lyckas. Skolan måste inse sitt eget ansvar när det gäller att alla elever ska uppnå målen.

Det duger inte att skylla dåliga resultat på elevers bakgrund – det är skolans ansvar att kunna motivera, engagera och anpassa undervisningen efter varje elev! För att uppnå detta måste vi ha lärare och personal i skolan som ges rätt förutsättningar för att lyckas. Här behöver vi minska antalet elever per klass, kontinuerligt vidareutbilda pedagogerna och ha skolledare som hela tiden arbetar med pedagogisk utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar