söndag 6 maj 2012

Debatt om jobben

Ikväll är det dags för partiledardebatt och det är säker fler än bara vi ”politik nördar” som bänkar oss framför TV och radio. Debatten intresserar säkert många eftersom det är den första stora drabbningen för Stefan Löven. Vilket intryck gör han? Kommer det några besked? Hur kommer han att klara sig mot Reinfeldt?

Beskeden som Löven levererat hittills är få men förhoppningarna stora om man ska tro på opinionssiffror. Veckans besked från S i vårbudgeten var ingen ny politik, de fortsätter att höja skatter och bidrag i sin tro att det gynnar unga och företag… Jag undrar vem som tror att fler unga får jobb om man höjer kostnaden för att anställa unga?

Debatten i kväll kommer med största sannolikhet handla om jobben. Hur löser vi det stora problem vi har med ungdomar i utanförskap? Hur får vi ordning på matchningen mellan de som behöver arbetskraft och de som behöver jobb?

Regeringen gör idag mycket för att unga ska få en bra framtid. Man satsar på skolan genom reformer i grundskola och gymnasiet. Fokus på kunskap för elever och kompetensutveckling av lärare och rektorer. Man har infört lärlingsutbildning och satsat på yrkeshögskola samt ökat volymerna på yrkesvux, yrkeshögskolan och högskolan.

För att höja de ungas attraktionskraft på arbetsmarknaden har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga, det finns RUT- och ROT samt att de sänkt momsen på restaurang och catering vilket även det är jobb som ofta unga har.

Mycket ner har gjorts (jobbgaranti för unga mm) men arbetet måste försätta. Det ska löna sig bättre för unga att arbeta, det måste bli en starkare koppling mellan skola och arbetsmarknaden och mer måste göras för att få en bättre integration av unga utrikesfödda. Inställningen att alla jobb behövs är viktig, utan den nedvärderar vi människor och det är inte värdigt ett välfärdssamhälle!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar