tisdag 22 maj 2012

Kommunen får aldrig misstänkas för korruption

På dagens möte med Kommunstyrelsen i Örebro föreslog vi moderater att kommunen skulle komma till skott med de justeringar i sin policy mot korruption och mutor som vi tagit beslut om för mer än sex månader sedan. Man kan ju tycka att en så aktuell och angelägen fråga skulle prioriteras av den styrande majoriteten – Men icke!

Verkligheten har visat att den policy Örebro har mot korruption och mutor är otillräcklig. Rabatter och förmåner har ifrågasatts samt affärsförbindelser mellan företag och enskilda tjänstemän. Samtidigt har ansvarsförhållandena för att hantera dessa anklagelser varit oklara och rutinerna brustit. Moderaterna oroas av uppgifterna och krävde i oktober, vilket en enig Kommunstyrelse då beslutade, att en komplettering av policyn med följande punkter skulle göras:

- Hur kommunen skall agera när oegentligheter rapporteras, samt av vem och hur dessa ska utredas
- Underlag och dokumentation för rabatter och förmåner för enskilda företag bör alltid finnas.
- Regler för anställda och förtroendevalda gällande att ingå affärsförbindelser med företag man möter i egenskap av kommunrepresentant.
- Tydliga regler gällande dubbelanställningar och konsulttjänster för kommunens anställda.

Idag ville vi att beslut skulle tas om att en justerad policy skulle presenteras på Kommunstyrelsen nästa möte i juni – S-majoriteten sa nej! Varför vill S vänta? Tycker inte S att kampen mot korruption är angelägen? Jag kan inte annat än bli orolig!


Till er som läste gårdagens inlägg om Örebro Hockey kan jag meddela att inget beslut togs idag. Tydligen har man kommit på att klubben behöver flera års dåliga resultat för att elitlicensen ska vara i fara. Märkligt att detta inte kommit fram tidigare. Hur är egentligen relationen mellan S-majoriteten och våra elitklubbar? Hur ser egentligen S-majoriteten på det ansvar de har att förvalta Örebroarnas pengar när de är bereddda att med så dåliga underlag satsa miljoner?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar