torsdag 24 maj 2012

Inför Trygghetsråd på förskolorna

Dagens NA pryds av en bild på tvååriga James som klättrar över ett staket. Vid första anblicken blev jag glad (James ser förtjust ut!) men när jag läste texten blev jag förskräckt! Det ska aldrig finnas en risk att barn i våra förskolor så enkelt kan springa ut i trafiken!

Med rätta är föräldrarna upprörda! Tänk om förskollärarna inte sett? Hur är det möjligt med ett så lågt staket? Varför prioriteras inte denna fråga av kommunen?

Vi moderater vill införa regelbundna trygghetsråd på Örebros förskolor. Det ska vara ett forum där föräldrar, rektor, personalrepresentant och en representant för kommunen träffas för att gemensamt göra förskolorna tryggare. Det är ett förslag från moderaternas förnyelsegrupp i förskolan, ett förslag som nu aktualiseras av det nära tillbudet på förskolan Körsbärsgården.

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna ifrån sig sina barn till förskolan. Ofta ser föräldrar risker på ett annat sätt än fastighetsskötare. Det kan handla om allt från rangliga gungor, att man behöver städa oftare till, som i det här fallet, ett allt för lågt staket. Föräldrar vi har pratat med upplever att det är svårt att förmedla denna kunskap till någon som kan göra något åt problemet och då tänker vi att Trygghetsrådet ska fylla den funktionen.

Utdrag ur Moderaterna i Örebros förnyelsegrupp för förskola och barnomsorg: "Föräldrar måste känna sig trygga när de överlåter omsorgen av sina barn till den offentliga eller privata barnomsorgen. Till trygghetsrådet vänder sig föräldrar som vill framföra åsikter och synpunkter på ett enkelt och förtroendefullt sätt. Även personalen borde ges möjlighet att lämna trygghetsfrämjande synpunkter eller förslag."

Vi moderater lyssnar på Örebroarna. I förskolan har vi lyssnat på både föräldrar och anställda och landat ner i bl.a. ett konkret förslag om att införa trygghetsråd på förskolorna. Moderaterna ska vara ett parti föräldrar kan lita på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar