torsdag 10 maj 2012

S säger nej till syskonförtur i Örebros skolor

För oss moderater är det fria skolvalet viktigt och något som vi måste se till fungerar så bra som möjligt för människor i Örebro. Ambitionen måste vara att alla skolor håller en bra kvalité och lyckas attrahera Örebroarna. Dock kommer vi alltid ha skolor som anses mer attraktiva än andra och då måste reglerna för antagning vara så rättvisa som möjligt.

Vid ett antal tillfällen har jag pratat med Örebroare vars barn har hamnat i kläm när skola ska väljas. Det är svårt att förklara för en sexåring varför han/hon inte får gå i samma skola som syskon och bästa kompisar.

Ett rättvist system är svårt att få men att exempelvis tillämpa syskonförtur i skolans lägre åldrar anser jag är att föredra före att förvaltningen är ute med linjal för att se vem som bor närmast den aktuella skolan…

Alla barn har en anvisad skola där de har rätt att gå om de inte väljer något annat. Om det finns platser kvar efter att anvisade barn tagit sina platser bereds plats åt andra barn. Det är då vi måste ha regler för vem som ska få komma in. Idag är regeln att det barn kommer in som bor närmast - Jag tycker att vi bör överväga att istället ge de som har syskon på skolan förtur.

Jag föreslog detta igår på Programnämnden men S vill inte ens utreda frågan! Jag tycker att det är tråkigt att man inte ens vill titta på att göra skolgången tryggare för våra barn.

Vi moderater lyssnar på föräldrar som har svårt att få livspusslet att gå ihop med hämtning och lämning på flera olika skolor - S kramar systemen och säger nej!

Vi vet att andra kommuner, exempelvis Stockholm, ger syskon förtur – S hävdar att det strider mot lagen och säger nej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar