torsdag 17 maj 2012

Arbetslöshetsstatistik

Våra meningsmotståndare hävdar att vi har massarbetslöshet i Sverige. Vi moderater menar att Sverige har strukturella problem med en högre arbetslöshet bland unga och utrikesfödda. Statistiken talar sitt tydliga språk. Bland inrikesfödda mellan 25-54 år är arbetslösheten 3,4 procent. Motsvarande siffror för unga, väl medvetna om att det måttet innehåller en stor grupp heltidsstuderande, är 25,5 procent och för utrikesfödda mellan 25-54 år 14,8 procent.

I Örebro har vi högre öppen arbetslöshet, 4,1%, än riket och vi har en större andel utlandsfödda som är utan arbete. Problemet vi har är att antalet utlandsfödda utan arbete ökar. Sedan förra året ökade andelen arbetslösa utlandsfödda kvinnor med eftergymnasial utbildning med 2% i Örebro mot 0,3% i riket.

I Örebro har vi stora skillnader i utanförskap mellan de östra och västra delarna av staden där Vivalla toppar listan med 25% öppet arbetslösa och östra Adolfsberg ligger lägst med 2,4%. Vi lever i en starkt segregerad stad och det är viktigt att vi tar tag i problemen.

Jag tror på en individuell ”hantering” av varje person. Vad vill du? Vad kan du? Vad kan vi bygga på för kompetens? Hur kan vi stötta dig i ”jakten” på ett arbete? Jag tror också på att ha ett nära samarbeta med företag exempelvis vad gäller lärlingsutbildning.

För en tid sedan var jag och besökte jobbpunkt väst i Vivalla – Ett fantastiskt projekt som med ett nytt angreppssätt har fått en stor andel av deltagarna i jobb och utbildning. Efter tre år har 42% arbete och 12% är i utbildning. Den entusiasm som fanns i gruppen jag träffade var påtaglig. Här fanns människor som efter många år i utanförskap äntligen fått ett arbete! I Solna, Solnamodellen, arbetar man intensivt med varje person för att hitta en lösning. Detta tilltalar mig och jag tror att vi måste titta på fler goda exempel.

Vi måste också underlätta för företag att vara företag. Här kan vi på kommunal nivå förbättra snabbheten i servicen gentemot företag som tar kontakt och behöver ha svar och hjälp. Viktigt är att kommunala tjänstemän och vi politiker har en positiv inställning till företag och företagande. Kommunens roll är att underlätta och skapa förutsättningar.

Som huvudman för skolan har vi kommunpolitiker ett viktigt ansvar att se till att vi har en skola som klarar sitt uppdrag. Varje elev ska få med sig det de har rätt till i form av kunskap och färdigheter när de slutar skolan i Örebro. Det är viktigt att alla skolor är bra skolor och att det inte spelar någon roll om elevens pappa är direktör eller arbetssökande för vilka förväntningar skolan har på eleven.


Statistik från SCB:
- Total arbetslöshet (15-74) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 7,7 procent. Bland utrikes födda 15,9 procent.
- Inrikes födda “mitt i livet” (25-54) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 3,4 procent.
- Utrikes födda “mitt i livet” (25-54) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 14,8 procent.
- Ungdomar (15-24) I mars 2012 uppgick arbetslösheten till 25,5 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar