tisdag 15 maj 2012

Ta ämnet idrott och hälsa på allvar!

Idag rapporterar Ekot om Skolverkets granskning av ämnet Idrott och hälsa i 36 skolor runt om i Sverige. Det rapporten kommer fram till är att ämnet är ensidigt, inte ges i den omfattning som är meningen och innehåller för lite hälsa. Ingen skola i Örebro är granskad och vi fick heller inte någon anmärkning om detta i senaste tillsynen (vinter/vår 2011) men rapporten är ändå intressant.

Jag vill hävda att ämnet Idrott och hälsa generellt måste höjas i status. Det är viktigt att det tas på allvar och att varje elev får den undervisning som står i läroplanen. Varje elev ska få alla delar i ämnat: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse. Det duger inte att bollsporter dominerar undervisningen! Det duger inte att många elever tillåts sitta och titta istället för att vara med! Det duger inte att elever inte får lära sig om hälsa!

Jag anser att vi bör öka antalet timmar i ämnet. En anledning är att det numera, i den stora studie som gjorts i Bunkeflo, är bevisat att rörelse varje dag höjer elevers möjlighet att lyckas i skolan. En annan anledning är att jag anser att kunskapen om vikten av att ta hand om sin kropp och hälsa är lika viktig som att lära sig matte! Det är en viktig folkhälsofråga.

Vi kommunpolitiker måste förstå att vi har ansvar för att varje skola ges förutsättningar att utföra det tydliga uppdrag de har enligt skollagen. Rätt mängd pengar, tydlighet i mål och uppföljning samt lärare med rätt kompetens och bra skolledare.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar