måndag 7 maj 2012

S backar om nedgrävd järnväg

Socialdemokraterna säger nu nej till förslaget att gräva ner järnvägen som går igenom Örebro. Det innebär att de ansluter sig till moderaternas linje om att det klokaste är att behålla järnvägen i markläge. Kostnaden för nedgrävning är beräknad till 2-4 miljarder och skulle på ett dramatiskt sätt kunna äventyra hela välfärden i Örebro.

Vi är lättade över att Socialdemokraterna backar från det här mångmiljardprojektet. Vi har ett stort underskott i kvaliteten på välfärden, och ingen vet vilken väg ekonomin tar framöver. Att gräva ner järnvägen har hela tiden varit en dyr dröm och många arbetstimmar har lagts på att utreda det.

Vi sätter barnen före betong! När så många av Örebros skolor och förskolor har så stora investeringsbehov bör pengarna prioriteras till det. Vi anser att kommunen främst ska satsa sina pengar på vård, skola och omsorg. En bra och värdig omsorg till våra äldre och andra med behov av stöd. En skola som ger alla barn de färdigheter de behöver. Kort sagt säkra kvalitén i den välfärd som vi Örebroare bidrar till genom våra skattepengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar