torsdag 28 april 2011

Sveriges bästa seniorstad

Idag har vi moderater presenterat nio punkter för att göra Örebro till en attraktiv stad för seniorer.

Stärk det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet – För oss är det viktigt att jobba förebyggande med äldres hälsa, ett aktivt liv där daglig fysiska aktiviteter erbjuds är bra för att minska fallskador, motverka ålderskrämpor och följdsjukdomar.

Större samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting – Ingen ska behöva uppleva att hamna mellan stolarna. En bra och värdig vård ska erbjudas alla oavsett om landstinget eller kommunen har ansvaret.

Stärk och utveckla anhörigstödet – Många vårdar och tar hand om sina nära och kära vilket innebär att kommunen ”slipper” ta ansvar. Att vidareutveckla stödet till dessa människor är viktigt.

Sätt guldkant på tillvaron genom upplevelser – Vi vill att kommunen samarbetar med restauranger, föreningslivet och upplevelseföretag för att ge äldre möjligheter till möten och upplevelser.

Stärk valfriheten vid rehabilitering – Vi vill göra det möjligt för människor att få rehabilitering på annan ort än Örebro. Vi är övertygade om att det för en del människor skulle vara positivt för effekten av behandlingen att få den i solen utomlands.

Utveckla en mångfald av boenden för äldre - Vi är alla olika och därför är det viktigt att Örebro kan erbjuda senior- och trygghetsboende med olika profiler och olika utförare.

Stärk tillgängligheten och tryggheten i staden – Vi vill att alla människor i Örebro ska uppleva att staden är trygg. Otrygghet begränsar och för äldre kan det i förlängningen innebära isolering vilket är viktigt att vi motverkar.

Tillsätt ett seniorråd som utvecklar ytterligare – Vi vill ge möjlighet för äldre att vara med och påverka både det som direkt berör men även att komma med inspel om andra saker.

Inför parboendegaranti – För oss är det självklart att äldre par ska kunna bo och leva ihop även när den ena personen har omfattande omsorgsbehov och måste flytta till boende inom kommunens äldreomsorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar