onsdag 6 februari 2013

Ja till en förskola planerad efter barns och familjers behov

Jag tycker att vi förtroendevalda politiker i Örebro Kommun hela tiden ska påminna oss om vem vi är till för. Vi behöver påminna oss om att våra uppdrag kostar pengar och att de kommunala pengar vi förvaltar inte är våra egna utan tillhör de människor som bor i Örebro. Det är viktigt att förstå att våra beslut påverkar människor i deras vardag och att vi, när besluten väl är fattade, även bör säkra att de efterlevs.

Förra våren tog vi, i politisk enighet, beslut om nya riktlinjer för förskolan. Det är regler för vad som ska gälla beträffande köer, avgifter, hur mycket barn vars föräldrar inte jobbar eller studerar ska få vara i förskolan mm.

I dessa riktlinjer står det tydligt och klart att studiedagar inte ska läggas i anslutning till lov. Detta är en fråga som har engagerat många föräldrar och som jag anser är helt självklar.

Trots detta var förskolorna stängda för studiedag den 7/1 vilket för många familjer var första arbetsdagen efter Julhelgerna. Hur det kan ske när tydliga regler finns är för mig obegripligt! Jag har pratat med flera föräldrar som är mycket upprörda över att de behövde börja sitt arbetsår med att ta ledigt. De ifrågasätter varför förskolorna inte hade sin gemensamma studiedag exempelvis den 4/1 då de flesta föräldrar ändå var lediga.

Tyvärr är det också så att de föräldrar vi haft kontakt med inte upplevt att de har erbjudits något realistiskt alternativ denna dag. De menar att det för små barn oftast är omöjligt att för en dag tas omhand av nya människor.

Det är viktigt att våra förskolor ser till barnens bästa och att de har ett tydligt kundfokus i sin planering. Ibland blir det bökigt att planera men då måste man fundera på vem man är till för. Ska vi planera så att det blir bäst för personalen och verksamheten eller ska vi planera så att det blir bäst för barn och föräldrar?

För mig är prioriteringen solklar – Förskolan är till för barnen!

Därför har jag idag, på mötet med Programnämnd Barn och utbildning (det var vi som fattade beslutet om dessa regler/riktlinjer), föreslagit och, till min stora glädje, fått igenom att en översyn görs av hur reglerna för förskolan efterlevs. Det är för mig av största vikt att de beslut vi politiker fattar följs av den kommunala verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar