torsdag 14 februari 2013

Nya förslag för en bättre skola

Idag presenterade Anders Borg och Tomas Tobé i fem punkter nya förslag på moderat skolpolitik. Mycket är bra och en hel del ligger i linje med det som jag ser och hör när jag är ute och träffar personalen i Örebros skolor.

Ta första punkten som handlar om att öka lärarresurserna i utsatta områden. Detta stämmer precis med det som Vivallaskolan vill ha – fler lärare för att bättre kunna ge varje elev rätt förutsättning att klara skolans mål. En bra lärare gör alltid skillnad men i vissa skolor är behoven större än andra. Vivalla är ett av Sveriges mest segregerade områden, här måste skolan vara bra, här måste skolan klara elever med olika bakgrund och här måste skolan klara av att motivera elever som kommer från studieovana hem.

Att kontrollera vad eleverna kan och hur de ligger till är bra. Ju tidigare vi får svar på och tar tag i eventuella problem desto bättre. Betyg från trean kan vara bra men viktigast är förslagen om fler nationella prov i syfte att bidra till likvärdighet. Föräldrar som jag möter säger att det är väsentligt att de får klart för sig hur det går för deras barn i skolan. Föräldrar vill att extra insatser sätts in direkt när det behövs så att barnen får rätt förutsättningar att klara sin skolgång.

Det visar sig att vissa ämnen är viktiga för att kunskaper i dessa påverkar kunskapen i andra ämnen. Därför är det klokt att ge mer undervisningstid i matte, svenska och engelska – det ger en positiv effekt i det fortsatta skolarbetet. Jag oroas över aktuella rapporter från universitetslärare som säger att eleverna inte klarar studierna i exempelvis historian för de kan inte har med sig tillräckliga kunskaper i svenska. Det måste vi göra något åt.

Att stärka yrkesutbildningen och lärlingssystemet är något som skulle vara bra för Örebro. Vi ser att de elever som går yrkesutbildningar på gymnasiet får jobb och vi ser att lärlingssystemet efterfrågas av näringslivet.

Förnyelsen av moderaterna utmynnar i bra förslag på riksplanet. I Örebro ansvarar jag för förnyelsen av den lokala skolpolitiken. Vi är ute och lyssnar, träffar människor och tar in kloka synpunkter. Vi tar reda på vad som är bra och vad som kan göras bättre. Före sommaren kommer vi att presentera våra förslag på hur Örebros skolor kan bli bättre.

Lotta Olsson, Sten Nordin, Edward Riedl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar