torsdag 21 februari 2013

Låt lärare vara lärare

När jag är ute på skolor i Örebro och träffar pedagoger så tar de alltid upp frågan om all den dokumentation de måste göra. Nästan varenda lärare anser att de administrativa uppgifterna gör att tiden med eleverna blir lidande.

Det nästan varenda lärare också säger är att de har valt detta yrke för mötet med eleverna. De vill vara en del i barnens kunskapsresa, göra skillnad och undervisa. Många uttrycker en stor frustration i att det är så mycket som ska dokumenteras. De flesta håller dock med om att viss dokumentation måste finnas, och är bra, för att göra det rättssäkert för eleverna. Men det finns gränser…

Det är bra att regeringen för ett par veckor sedan föreslog att skollagens krav på skriftlig information ska förändras. I förslaget ska elever i årskurs 1-5 få skriftliga omdömen en gång per läsår istället för en gång per termin och kravet på skriftliga omdömen för elever i årskurs 6-9 tas bort eftersom eleverna där får betyg.

För att möta upp detta lokalt har jag i veckan lämnat i en motion till Kommunfullmäktige där jag föreslår att det görs en översyn av lärarnas administrativa arbete. Jag vill också att det, utifrån vad man kommer fram till i översynen, tas fram förslag på hur skolan kan förändra sitt arbetssätt så att den tid som lärarna lägger på administration minskar.

För mig är det viktigt att vi nyttjar våra duktiga pedagoger på bästa sätt. För att få en bra skola där eleverna får den kunskap de har rätt till måste lärarna ha tid för mötet med elever, förberedelser och undervisning. Låt lärare vara lärare – allt annat är resursslöseri!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar