onsdag 20 februari 2013

Skolan i fokus

Många debattören verkar tror att det mesta av skolans problem skulle lösa sig bara vi förstatligar skolan. Så även K-G Bergström i sin Expressenkrönika från i fredags. Jag är helt överens om att kommunaliseringen av skolan var ett stort misstag men i nuläget behöver kraft läggas på annat än att byta huvudman.

Kraft behöver läggas på att implementera allt nytt som hänt under de senaste två åren. Kraft behöver ägnas till att ge varje skola rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag. Kraft behöver läggas på att höja kvalitén och ge varje elev den kunskapsbas de har rätt till. Kraft behöver läggas på att skapa en trygg skola för alla.

Skolan har som K-G Bergström påpekar lyfts högt upp på agendan av de flesta politiska partier vilket jag tycker är bra. Nu behöver vi också lyfta frågan i varje kommun, i varje Kommunstyrelse och hos varje politiker. Skolan är en tydlig framtidsfråga och vi måste alla prata om hur viktigt det är att vi klarar av att ge alla elever rätt förutsättningar för framtiden.

Vi lokalpolitiker måste hjälpa skolan att lyfta – vi kan genom våra prioriteringar ge skolan en högre status. Signalerna måste vara att skolan är viktig. Då duger det inte att ständigt och jämt göra besparingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar