torsdag 28 februari 2013

Inför en whistleblowerfunktion i Örebro

Idag tar SvD på ledarplats upp frågan om vikten av att stärka skyddet för dem som meddelar oegentligheter i verksamheter. De menar att vi i Sverige måste bryta tystnadskulturen. Jag håller med. Vi har lokalt agerat i frågan för att förbättra detta inom Örebro Kommun.

I oktober 2011 initierade vi moderater att den policy som Örebro har mot korruption och mutor skulle ses över då den visat sig vara otillräcklig. Rabatter och förmåner samt affärsförbindelser mellan företag och enskilda tjänstemän hade ifrågasatts. Vi ville att ansvarsförhållandena för att hantera anklagelser skulle ses över. Vi var konkreta med vad vi ville skulle ingå i översynen, bl. a att rabatter och förmåner alltid ska dokumenteras och regler kring att ingå affärsförbindelser.

Det var en enig Kommunstyrelse som antog vårt förslag.

Eftersom inget hände återkom vi i maj 2012 med en påminnelse till majoriteten att inget hänt i ärendet. Då avslog S-majoriteten frågan!

Frågan har också tagits upp av Vänstern men avfärdats med motiveringen att SKL utreder och den rapporten ville man invänta. Vackert så men nu verkar rapporten från SKL inte komma och inget händer internt i Örebro Kommun...

Med denna bakgrund lämnade vi i måndags, tillsammans med V, FP och MP, in en motion till Kommunfullmäktige om att skyndsamt inrätta en whistleblowerfunktion för kommunanställda, i förvaltningar och bolag samt förtroendevalda, för anmälningar av allvarliga oegentligheter inom Örebro kommun.

Det är viktigt att det inget utrymme finns för att någon inom Örebro kommun ska kunna misstänkas för korruption. Det skulle allvarligt skada allmänhetens förtroende för förtroendevalda och för kommunens anställda.

Nu har vi i oppositionen tagit vårt ansvar – Frågan är om S hänger på eller väljer att lämna frågan i ett vakuum….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar