fredag 1 mars 2013

Satsning på nyanlända elever

I Örebros skolor har vi många elever med annan bakgrund än den genuint svenska. Det är en tillgång men också en stor utmaning att ge dem en bra skolgång med fullgoda kunskaper. Vi har en stor segregation i Vivalla och skolan där brottas med dåliga slutresultat även om kunskapsresan eleverna gör många gånger är helt fantastisk.

I veckan rapporterades i media om att kunskaperna i Örebros skolor ökade förra läsåret, det är bra men vi kan inte slå oss till ro när så många som 20% av eleverna i årskurs nio inte har godkänt i alla ämnen. Det är inget annat än ett misslyckande som vi bör göra allt för att rätta till.

I Örebro har vi också utmaningen i att skillnaden mellan våra skolor vad gäller resultat är så stora. I Vivalla klarade 58% av behörigheten till gymnasiet efter förra läsåret medan 93% av eleverna i Almbyskolan gjorde det.

Därför är regeringens reformpaket för nyanlända elever bra. Den innehåller bl.a. förlängd skolplikt och en satsning på fler lektioner i svenska för barn som kommer till Sverige efter mellanstadiet. Nu ska förslaget ut på remiss och Skolverket ska titta på hur stödmaterial ska utformas samt hur stadsbidrag ska beräknas.

Att förbättra nyanländ elevers chanser att komma igenom skolan med fullgoda kunskaper är bra. Det är bra för den enskilda eleven men också för Örebro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar