onsdag 27 mars 2013

Tänk nytt och använd resurserna rätt

Till min förvåning har Nerikes Allehanda nu valt att inte publicera sin debattsida på na.se. Synd men som en kollega till mig sa ”de vill väl att någon köper tidningen” och det är säkert en klok prioritering…

Till saken. Idag skriver Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund, om vad som behövs för att lyfta kunskapsnivån i Örebros skolor. Tideman menar att socialdemokraternas Thomas Esbjörnsson i sina debattartiklar målar upp en felaktig bild över hur det står till i Örebros skolor och att han bör tona ner sin bild över att stora framsteg görs.

Jag håller till stora delar med i Tidemans analys. Skolresultaten i Örebro är inget vi kan jubla över. Jag har sagt flera gånger att jag anser att styrningen är otydlig och förväntningarna för låga. Vi måste höja ambitionsnivån och jag är enig med Tideman om att kraftfulla åtgärder behövs.

Tideman pekar på behörigheten hos lärarna, vikariesituationen, mer resurser till elever i behov av särskilt stöd och minskad administration för lärarna. Jag håller med. Arbetssituationen måste bli bättre. Det duger inte att ha obehöriga lärare, dåligt med vikarier, ingen tid eller resurs för elever som halkar efter och att lärarna ska lägga allt mer tid på pappersarbete.

Vi måste ha skolledare som styr mot pedagogisk utveckling och smartare arbetssätt, och visst behövs mer resurser för att klarar allt detta. Neddragningar som gjorts i denna välfärdens kärna gynnar inte kunskapsresultaten. Mer pengar men också en vilja från alla parter att använda pengarna smartare.

Tänk nytt och använd resurserna rätt. Jag tror på några få tydliga mål från politiken och inget pillande i detaljer utan större frihet för skolorna att utforma sin verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar