onsdag 6 mars 2013

Fler kan utveckla gymnasieskolan

Det är positivt att fler aktörer vill vara med och utveckla gymnasieskolan i Örebro. Det är viktigt att våra ungdomar har ett bra utbud . Idag hade vi på Programnämnden att yttra oss över en ansökan från Thorén Business School om en utökning av deras platser på Handels- och administrationsprogrammet vilket. Majoriteten säger nej och vi moderater försökte få till ett ja.

Handel- och servicenäringarna växer snabbt och många unga får sina första jobb just inom dessa branscher. Trots detta är det alltför få som idag söker sig till handels- och administrationsprogrammet vilket visar att utbildningen behöver utvecklas.

Vi moderater anser att Thorén Business School har bidragit till att bredda utbudet av flera program i vår kommun. Det är en populär skola och det är mycket möjligt att elever lockas till Handels- och administrationsprogrammet om de kan gå det på just Thoréns. Därför är det är glädjande att skolan ser en möjlighet att erbjuda fler elever utbildning i handel och administration.

Det är vår bedömning att ThorénGruppen AB är en stabil huvudman med de resurser som krävs för att utöka sin satsning på utbildning i Örebro och de 10 platser det handlar om utgör en mycket liten del av det totala gymnasieutbudet. Vi ser inte att utökningen kommer att innebära betydande ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska svårigheter för Örebros gymnasieverksamhet och landade därför i att skicka ett positivt yttrande till Skolverket.

Tyvärr anser det styrande majoriteten i Örebro att den kommunala skolan måste skyddas. De säger nej och beslutade att skicka ett yttrande till Skolverket som beskriver att ett beviljande om fler platser på Thorén Business School skulle varar negativt för Örebro och för regionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar