söndag 3 mars 2013

S har för låg ambition med Örebros skolor

Även om söndagar ska vara vilodag så innebär den oftast för mig att jag jobbar större delen av dagen med att förbereda den kommande veckan. Så även denna söndag.

I veckan har vi möte med Programnämnd Barn och utbildning och bl.a ska årsberättelsen för 2012 klubbas igenom. Jag sitter just och läser dokumentet och reflekterar över underskottet på 11,6 miljoner och den dåliga måluppfyllelsen.

Vad gäller ekonomin så är det intraprenaderna som går bra medan totalen har stora problem att anpassa organisationen efter antalet elever. Eller kanske det rent av är så att den ekonomiska ramen är för snål? Vi moderater prioriterade i vår budget välfärden och fördelade 30 miljoner till skolan än vad S-majoriteten gjorde. Kanske även det är för lite? Kanske borde vi tänka om totalt och lägga ännu mer av kommunens pengar på skolan och den framtidssatsning det då skulle innebära?

Allt i skolan löses inte med mer pengar, det krävs också en tydlig styrning och en hög ambitionsnivån. Trots att Thomas Esbjörnsson avfärdar mina påståenden om att deras budget anger som mål att endast 80% av eleverna ska klara skolans mål så står det svart på vitt i Årsberättelsen. Det står "Trots denna förbättring (79,4% av eleverna i årskurs nio har godkända betyg i alla ämnen vilket är en ökning med 4,4% jämfört med 2011) nås inte kommunens målvärde på 80 procent."

Med målet att 20% av Örebros elever inte ska klara skolans mål kommer vi ALDRIG att klara av att ge alla elever den skolgång de har rätt till! För mig finns det bara en nivå på målet vad gäller det kunskapsuppdrag som skolan har och det är att 100% av eleverna ska klara minst godkända betyg.

På gårdagens NA debatt hävdas Thomas Esbjörnsson att S visst satsar på skolan. Sju miljoner till en ny skolutvecklingsorganisation. Det är bra MEN det duger inte om skolorna med knappa resurser sliter för att få varje dag att gå ihop. Det duger inte om inställningen är att endast 80% av eleverna ska klara skolan och att endast 80% av eleverna ska känna sig trygga i skolan.

S styr Örebros skolor med för låg ambition, otydliga mål och en för liten påse pengar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar