tisdag 12 mars 2013

Ett hälsosammare Sverige

Nästan varje dag kommer det nya rapporter och förslag från moderaternas centrala arbetsgrupper och det är härligt att ta del av vårt förnyelsearbete. Idag släpptes rapporten Hälsosamma Sverige och om denna skriver Filippa Reinfeldt och Kent Persson i SvD.

Rapporten försöker fånga de största hälsoutmaningarna vi har och man kopplar hälsa till arbetslinje och utanförskap. Politikens roll är att underlätta hälsosamma val. Viktigt är att inse att det finns hälsoklyftor i vårt land och vad vi behöver göra för att minska dessa.

Jag är speciellt glad över rapportens skrivningar om förebyggande hälsoarbete. Det är viktigt att människor får insikt och kunskap om vad de kan göra för att påverka sin hälsa och hur det påverkar hela livet. Att föreskriva motion istället för tabletter, när så är möjligt, är bra. Att erbjuda anställda inom offentlig sektor fysisk träning på arbetstid är ju strålande!

För något år sedan skrev jag en rapport, till Moderatkvinnorna, om hälsans betydelse för inlärning och förslog då bl.a. att man ska införa rörelse i skolan varje dag. Det är bra att gruppen har med detta och nu föreslår en timmes rörelse i skolan eller på fritids. Detta kan jag avslöja att vi lokalt i Örebro kommer att ha med i våra förslag på ny skolpolitik inför 2014.

Jag tror starkt på kopplingen mellan hälsa och inlärning. Om elever får röra sig, träna upp sin motorik och därigenom få självkänslan så klara de skolan bättre. Jag tror på motion, frisk luft och glädjen som uppstår när man har kontroll över sin kropp.

Jag välkomnar också förslaget om fler hälsosamtal i skolan. Många unga mår dåligt idag och det är viktigt att vi tidigt fångar upp ohälsa bland våra elever. Detta är lika viktigt som att vi så tidigt som möjligt sätter in insatser när elever halkat efter kunskapsmässigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar