onsdag 20 mars 2013

Debatt om skolan

På dagens möte med Kommunfullmäktige i Örebro hade vi en lång och viktig debatt om skolan. Det var min interpellation som engagerade och skiljelinjerna tycker jag blev påtagliga. En otydlig majoritet mot en opposition som efterfrågar ordning, reda och tydliga mål för skolorna i Örebro.

Jag hade i min interpellation ställt följande tre frågor till Thomas Esbjörnsson: Är du nöjd med att var femte elev inte når målen? Hur många elever har underkänt i ett eller flera ämnen? Hur många elever har fått sina behov av särskilt stöd utredda?

Svaret jag fick var korthugget och det var rätt uppenbart att frågorna irriterade. Det lyser igenom att majoriteten vet om problemen men inte riktigt vet vad de ska göra åt dem. I svaret hänvisas till skollagen som våra skolor måste följa och Thomas Esbjörnsson slog ifrån sig sitt eget ansvar.

Jag anser att skolorna inte riktigt har de resurser som krävs för att ta hand om de elever som har behov av särskilt stöd. Majoriteten har dragit ner på resurserna till skolan och det blir uppenbart att pengarna inte räcker. Lena Baastad, som i slutet gav sig in i debatten, menade att skolorna först måste prioritera dessa elever och för mig blir det tydligt att majoriteten inte lyckas styra skolorna åt detta håll.

Majoritetens företrädare säger sig vara missnöjda med att våra skolor misslyckas med var femte elev. Men på min fråga varför de då har detta som mål fick jag inget svar. I majoritetens budget står det att 80% av eleverna ska klara skolans mål. Hur kan de ha ett mål i din budget som de i debatten säger att de är missnöjda med?

På min fråga om Örebros skolor har åtgärdsplaner för de elever som har rätt till åtgärdsplaner fick jag inget svar. Majoriteten hänvisar bara till att detta är skolornas skyldighet enligt skollagen. Att hämta in fakta och svarar på min fråga det har de inget intresse för…

Jag tycker att mina frågor är relevanta. Med de kunskapsresultat vi har i Örebros skolor borde det vara intressant för majoriteten att säkerställa att skolorna har lika många åtgärdsplaner som de har elever som har rätt att få sina behov utredda. Debatten idag visade att den frågan inte står på majoritetens agenda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar