torsdag 14 mars 2013

Ett viktigt steg mot en modern skola

Igår hade vi möte med Gymnasienämnden och beslut fattades om att nämnden ska ansöka hos Kommunstyrelsen om pengar till en omfattande it-satsning i Örebros gymnasieskolor. Pengarnas ska gå till att varje lärare och elever i första och andra ring ska få ”egna” datorer. Detta är bra och ett viktigt steg mot en modern skola.

Vi moderater är mycket positiva till en ökad användning av IT i skolan. För oss är det självklart att ny teknik ska användas för att förbättra befintlig pedagogik. Datorer kan vara ett bra komplement till ordinarie undervisning, men aldrig ersätta den.

Vi är dock oroande över att den socialdemokratiska majoriteten beslutar om att dra på sig nya kostnader utan att den ekonomiska ramen ökas. Detta riskerar att urholka det arbete våra fantastiska pedagoger gör i en gymnasieskola som varit alltför hårt drabbad av nedskärningar.

I moderaternas budget för 2013 satsades 30 miljoner mer på skolan. Resurserna hade kunnat användas till personliga datorer utan att pengarna tagits någon annanstans.

Tyvärr avslog S-majoriteten vårt förslag om att Gymnasienämnden även ska ansöka hos Kommunstyrelsen om kompensation för ökad driftskostnad år 2013 på totalt 3,7 mnkr. Nu återstår att se om ytterligare neddragningar av lärare behöver göras när driften av datorerna ska betalas…

NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar