tisdag 12 februari 2013

Smart politik att satsa på förskolan

I en reportage i tidningen ETC skriver Ulrika Lindahl om förskolan Språk och lek i Vivalla som har just språk som inriktning i sitt arbete. Det är en intressant artikel som pekar på svårigheten att nå förskolans pedagogiska mål när barngrupperna är stora och resurserna till barn i behov av extra stöd är näst intill obefintliga.

Att på en förskola i Vivalla ha språk som profil är lysande. Barnen kommer från många olika länder och det är inte givet att de pratar svenska tillsammans med sina föräldrar . Det är därför viktigt att dessa barn får extra fokus kring att lära sig svenska. Som en förskollärare i artikeln påpekar spelar förskolan en mycket viktig roll i barnens förberedelser inför skolstart. Hur stort ordförråd barn har när de startar skolan har stor betydelse för hela skolgången.

Att ge tillräckligt med resurser på förskolan är smart politik. Barnen är små, vetgiriga och mottagliga för mycket kunskap. Det är smart politik att se till att ha bra pedagoger, ett tydligt uppdrag, tillräckligt med pengar och små grupper. Det är en smart politik att redan i förskolan sätta in resurser för de barn man ser har behov av extra stöd. Ju längre tid som går, ju mer barn halkar efter desto svårare är det att reparera förskolans och skolans misslyckande.

Ja, det är viktigt att vi ser det som ett misslyckande för politiken och den enskilda förskolan/skolan när elever inte klarar skolans mål. Skulden ska aldrig läggas på barnet eller eleven! Varje barn har rätt till kunskap och en bra skolgång. Varje elev har rätt att få förutsättningar för att klara målen, att möta bra pedagoger som kan anpassa undervisningen till varje elevs behov och varje elev ska självklart få relevant stöd om han/hon har extra behov.

Att elever med annat ursprung än den genuint svenska ska ha särskilt stöd för att klara svenskan är för mig självklart. Mycket bra görs i Örebro, vi har stor kompetens bland personalen i förskolan och skolan vilket förskolan Språk och lek är ett exempel på. Men allt för stora grupper och brist på resurser missgynnar detta arbete. Att barn vars föräldrar inte arbetar endast har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan missgynnar också detta arbete. Vi moderater anser att alla barn i Örebro ska ha rätt till 30 timmar/vecka i förskolan - då skulle pedagogerna få en reell chans att klara sitt uppdrag! 

Pengarna som fördelas till förskolan och skolan har S-majoriteten dragit ner på. Inga pengar satsas på att minska gruppernas storlek och de är luddiga i sina mål för Örebros skolor. Detta gör de medvetet och det är barn och elever i Örebro som drabbas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar