måndag 18 februari 2013

Värna demokratin

Att värna demokratin och möjligheten att engagera sig politiskt är en viktig del i mitt politiska uppdrag. Vi måste hela tiden se till att nytt folk kommer in i politiken och att villkoren för dem som väljer att ta ett demokratiskt ansvar är rimliga. Självklart är detta svårt eftersom de som engagerar sig oftast vill mycket, partierna vill att de ska ta massor av uppdrag och balansen mellan jobb, familj och politiken är svår. Intervjun med Louise Wiberg idag vittnar om just detta.

Vi behöver fler människor som engagerar sig och det är viktigt att vi som redan är inne i det politiska ekorrhjulet tar väl hand om dem som kommer. Det gäller att möta varje människas förväntningar, vad vill de? vad passar? Hur ska vi göra det möjligt för just denna person att klarar av ett politiskt engagemang? Det handlar mycket om information och utbildning. Det är viktigt att förklarar för människor vad som förväntas av dem och hur allt går till. Vi moderater i Örebro försöker genom samtal förbereda de som är intresserade av uppdrag.

Det handlar också om hur många politiker vi ska ha och mycket det ska få kosta. I Örebro har vi enligt min mening en allt för stor politisk kostym. Exempelvis har vi drygt 100 förtroendevalda bara inom skolområdet vilket kan jämföras med Västerås som nöjer sig med cirka 20 politiker. Är detta rimligt? Blir det mer demokrati bara för att vi har så många politiker? Blir kvalitén bättre? Är det vettigt när man tänker på att varje politiker ska ha arvode och ska servas med papper av en förvaltning som i sin tur kostar en hel del. Skulle pengarna istället kunna användas till fler lärare?

Jag har förmånen att arbeta heltid med politik. Ett uppdrag jag sliter rätt hårt med men jag slutar aldrig att beundra alla de som på sin fritid lägger ner så mycket tid för att värna demokratin för oss alla. De förtjänar en stor eloge. Att se till att fritidspolitiker får en rimlig arbetsbelastning är något som alla politiska partier borde ta större ansvar för.

 Radio Örebro, NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar