tisdag 13 mars 2012

En modern skola

Idag skriver NA på nyhetsplats om att alla nya gymnasielever till hösten ska få egna datorer. Ambitionen är bra men det återstår en hel del jobb innan detta blir verklighet.

Jag är mycket positiv till att ny teknik används i skolan och för mig är datorer till alla, elever och lärare, ingen revolution utan snarare en nödvändighet. Skolan måste hänga med i utvecklingen och ta tillvara den teknik som finns. Datorer måste ses som ett arbetsverktyg och inte som extra lyx.

Modern teknik är ett suveränt verktyg för elever med svårigheter. Exempelvis kan översättningsprogram göra att nyanlända elever kan hänga med i undervisningen och datorer används för att underlätta för elever med läs och skrivsvårigheter.

En modern skola använder modern teknik. För elever idag måste det kännas konstigt att de på fritiden lever med all teknik men i skolan, där de ska lära sig nya saker, endast arbetar med bok och papper. Vi som är ansvariga för skolan måste inse att detta inte stimulerar dagens unga!

Men viktigt är att tid och resurs ges till utbildning av lärare så att de hänger med och att tekniken sedan används på rätt sätt. Viktigt är också att det finns support och stöd när datorerna strular. Vi kan inte naivt tro att det bara är att fixa datorer så blir alla glada, nöjda och att den kommunala skolan med det står sig bra i konkurrensen mot friskolorna.

Datorer i all ära men det räcker inte för att skapa en bra skola. En modern skola ser också till att ha bra pedagoger, ett bra ledarskap och en förmåga att anpassa undervisningen till behoven hos varje elev.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar