onsdag 21 mars 2012

Skolan måste klara sitt uppdrag

På ett stort uppslag i NA kan vi idag läsa om antalet behöriga till gymnasiet. Siffrorna från hela länet redovisas och i jämförelse med övriga landet ligger vi på 83% mot rikets 88%. Örebro har en andel på 81% av eleverna som efter grundskolan är behöriga till gymnasiet. I reportaget kommer Regionförbundet, Lärarnas riksförbund och elever från Gumaeliusskolan till tals.

Regionförbundet vill se det friska och skapa dialog mellan rektorer om goda exempel, som Stora Mellösa skola. Lärarnas riksförbund är tveksamma till att Regionförbundet ska lägga sig i (jag är benägen att hålla med) och menar istället att problemet är att kommunerna ger för lite pengar till skolan. Eleverna vill ha fler engagerade lärare och mindre klasser samt att de påpekar att eleverna har ett eget ansvar för sina studier.

Jag håller med dem alla! – Jag vill att vi lyfter de goda exemplen. Istället för att hela tiden fokusera på problem borde vi se vad de som lyckas gör. Varje skolledare borde fundera på vad de kan göra bättre och vad de kan ”knycka” från de skolor som lyckas.

Jag vill att kommunen ska satsa rätt mängd resurser på skolan. Det duger inte att spara 30 miljoner på skolan som S-styret i Örebro gör! I helgen hörde jag om en kommun vars halva budget går till skolan. Då kan man betala lärarna lite mer!
Men jag anser att pengar inte är allt. Rätt styrning från politiken, tydliga mål och möjlighet för skolor att göra sin grej tror jag är viktiga delar i att skapa en bra skola.

Bra lärare är en huvudingrediens i elevers förmåga att klara sin skolgång. Bra lärare ska premieras! Här har SvD en bra skrivning i dagens ledare. Det är viktigt att vi får fler som söker sig till läraryrket och då duger det inte med låga löner och en kravlös verksamhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar