måndag 19 mars 2012

Skolans redovisning oroar

Imorgon ska kommunstyrelsen i Örebro ta beslut om Årsredovisningen för 2011. För skolans del är det en sorgsen läsning - Varken ekonomi eller kunskapsresultat går ihop!

Vad gäller ekonomin är det gymnasiet som drar ner resultatet (-16,2 miljoner) och intraprenaderna som drar upp resultatet (+5,6 miljoner). Totalt hamnar helheten på -8 miljoner vilket är illa när den totala ekonomin omsluter 2,5 miljarder – Man bör kunna parera ekonomin när det handlar om så mycket pengar…

Att de skolor som drivs på entreprenad (exempelvis Engelbrekt, Gumaelius och Stora Mellösa skola) går bättre ekonomiskt och lockar till sig fler elever än andra är intressant. Att vi inte på ett bättre sätt diskuterar vad de gör som andra inte gör är för mig en gåta. En stor del i framgången för dessa skolor är ett bra ledarskap. Bra skolledare lyckas med att skapa en bra verksamhet. Att intraprenadet dessutom innebär att de kan planera mer långsiktigt är ett stort plus.

Kunskapsresultaten är det som oroar mig mest. Vi klara inte kunskapsmålen vilket är ett stort svek mot eleverna. Andelen elever som nått målen i alla ämnen i skolår 9 skulle öka – istället har flickornas resultat stått stilla och pojkarnas försämrats. Grundskolan i Örebro får inte godkänt!

Dessutom har lärartätheten sjunkit och stressen bland personalen i skolan ökat.

Allt detta måste tas på allvar. Vi måste ge varje elev chansen att klara minst godkända resultat i våra skolor. Tydliga krav och höga förväntningar på varje elev måste vara skolans utgångspunkt. Detta ska göras på ett positivt sätt där varje elev får bekräftelse att de lyckas. Tidiga insatser när en elev så behöver är väsentligt. Vi måste ta tag i problem som finns på direkten inte vänta på att någon annan ska göra det!

Vi måste ge varje lärare chansen att göra ett bra arbete. Här behövs bra skolledare som också ska ges chansen att leda sin personal och utveckla det pedagogiska arbetet. Här tror jag resurs i form av tid är väsentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar